i122p ano 1

e
   29
+ 03

=
 
           
e
   28
+ 06

=
 
    34       
e
   19
+ 23

=
 
    42       
e
   18
+ 34

=
 
    52       
e
   58
+ 24

=
 
    82       
e
  1 59
+ 425

=
 

    584       
e
  4 96
+ 123

=
 

    619       
e
 5 8 74
+ 2323

=
 


    8197       
e
 6 2 78
+ 1641

=
 


    7919       
e
 67 8 95
+ 15430

=
     83325       
e
 67 8 35
+ 14320

=
     82155       
e
 153 3 46
+ 161144

=
 


    314490       
e
 418 3 39
+ 423231

=
 


    841570       
 m e
1 234 9 54
+ 2112324

=

 


    3347278       
een   miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig
+ twee miljoen eenhonderdtwaalfduizend driehonderdvierentwintig
= drie   miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.