Werkblad, te printen op papier.

  


      Naam: . . . . . . . . . . . .    i122p   29
+ 02
+

=
 


       
   28
+ 04
+

=
 


       


   19
+ 23
+

=
 


       
   17
+ 34
+

=
 


       


   54
+ 27
+

=
 


       
  1 56
+ 425
+

=
 

       


  4 96
+ 123
+

=
 

       
 5 8 74
+ 2323
+

=
 
       


 6 2 78
+ 1641
+

=
 
       
 67 8 95
+ 15430
+

=
        


 67 8 35
+ 14320
+

=
        
 153 3 46
+ 161144
+

=
 


       


 418 3 39
+ 423231
+

=
 


       
 m
1 234 9 54
+ 2112324
+

=

 


       


een   miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig
+ twee miljoen eenhonderdtwaalfduizend driehonderdvierentwintig
= drie   miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Termen onder elkaar. Steun: maximaal. Boven 100. Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/i122p.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/i122.php
Alle 123 leerstappen en 2630 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php