Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . i123mp


   22
- 09


=
  


    
       
   24
- 08


=
  


    
       


   23
- 19


=
  


    
       
   37
- 14


=
  


    
       


   57
- 24


=
  


    
       
  6 56
- 425


=
  

    
       


  4 23
- 196


=
  

    
       
 5 8 24
- 2373


=
 


 

    
       


 6 2 71
- 1648


=
 


 

    
       
 65 4 90
- 17835


=
 

 

    
       


 64 3 25
- 17830


=
 

 

    
       
 253 3 46
- 161144


=
 
 

    
       


 423 2 31
- 418339


=
 
 

    
       
3 234 9 54
- 2112324


= 
 

    
       


een   miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig
+ twee miljoen eenhonderdtwaalfduizend driehonderdvierentwintig
= drie   miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachtenzeventig


Laat het kind de uitkomst zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.


  
Termen onder elkaar, >1000 000, op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/i123mp.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/i123m.php
Alle 119 leerstappen en 2372 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php