Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . i124mp


22 - 09

=


  
       
24 - 08

=


  
       
23 - 19

=


  
       
37 - 14

=


  
       
57 - 24

=


  
       
156 - 4 25

=
  
       
423 - 1 96

=
  
       
5.824 - 2.3 73

=


.  
       
6.271 - 1.6 48

=


.  
       
65.490 - 17.8 35

=
.  
       
64.325 - 17.8 30

=
.  
       
153.346 - 161.1 44

=


.  
       
423.231 - 418.3 39

=


.  
       
1.234.954 - 2.112.3 24

=


.

.  
       
een   miljoentweehonderdvierendertigduizenddriehonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Termen naast elkaar. Steun: maximaal. Boven 100. Min!Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/i124mp.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/i124m.php
Alle 139 leerstappen en 2860 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php