i124p ano 1

29 + 03


=

    
       0   
28 + 06


=

    
       34   


19 + 23


=

    
       42   
18 + 34


=

    
       52   


58 + 24


=

    
       82   
159 + 4 25


=    
       584   


496 + 1 23


=    
       619   
5.874 + 2.3 23


=


.


    
       8 197   


6.278 + 1.6 41


=


.


    
       7 919   
67.895 + 15.4 30


=
.


    
       83 325   


67.835 + 14.3 20


=
.


    
       82 155   
153.346 + 161.1 44


=


.


    
       314 490   


418.339 + 423.2 31


=


.


    
       841 570   
1.234.954 + 2.112.3 24


=


.

.


    
       3 347 278   


een   miljoentweehonderdvierendertigduizendnegenhonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzevenenveertigduizendtweehonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.