Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . i124p


29 + 03


=

    
       
28 + 04


=

    
       


19 + 23


=

    
       
18 + 34


=

    
       


58 + 24


=

    
       
159 + 4 25


=    
       


496 + 1 23


=    
       
5.874 + 2.3 23


=


.


    
       


6.278 + 1.6 41


=


.


    
       
67.895 + 15.4 30


=
.


    
       


67.835 + 14.3 20


=
.


    
       
153.346 + 161.1 44


=


.


    
       


418.339 + 423.2 31


=


.


    
       
1.234.954 + 2.112.3 24


=


.

.


    
       


een   miljoentweehonderdvierendertigduizendnegenhonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzevenenveertigduizendtweehonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Termen naast elkaar. Steun: maximaal. Boven 100. Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/i124p.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/i124.php
Alle 136 leerstappen en 2803 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php