Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . i124p


29 + 02

=


  
       
28 + 04

=


  
       
19 + 23

=


  
       
17 + 34

=


  
       
54 + 27

=


  
       
156 + 4 25

=
  
       
496 + 1 23

=
  
       
5.874 + 2.3 23

=


.  
       
6.278 + 1.6 41

=


.  
       
67.895 + 15.4 30

=
.  
       
67.835 + 14.3 20

=
.  
       
153.346 + 161.1 44

=


.  
       
418.339 + 423.2 31

=


.  
       
1.234.954 + 2.112.3 24

=


.

.  
       
een   miljoentweehonderdvierendertigduizenddriehonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Termen naast elkaar. Steun: maximaal. Boven 100. Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/i124p.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/i124.php
Alle 139 leerstappen en 2860 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php