i125mp ano 122 - 09 =
   

   
       
24 - 08 =
   

   
       
23 - 19 =
   

   
       
37 - 14 =
   

   
       
57 - 24 =
   

   
       
656 - 4 25 =
   

   

   
       
423 - 1 96 =
   

   

   
       
5.824 - 2.3 73 =
   
.
   

   

   
       
6.271 - 1.6 48 =
   
.
   

   

   
       
65.490 - 17.8 35 =
   

   
.
   

   

   
       
64.325 - 17.8 30 =
   

   
.
   

   

   
       
253.346 - 161.1 44 =
   

   

   
.
   

   

   
       
423.231 - 418.3 39 =
   

   

   
.
   

   

   
       
3.234.954 - 2.112.3 24 =
   
.
   

   

   
.
   

   

   
       
een   miljoentweehonderdvierendertigduizenddriehonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
Zet eventueel een streppje door de getallen die je gehad hebt.
53 optelsommen onder 10 gemaakt.