Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . i41p


e
   29
+ 03

=
 
    32       
e
   28
+ 04

=
 
    32       
e
   19
+ 23

=
 
    42       
e
   18
+ 34

=
 
    52       
e
   58
+ 24

=
 
    82       
e
   59
+ 25

=
 
    84       
e
   96
+ 23

=
 
    119       
e
   74
+ 23

=
 
    97       
e
   78
+ 41

=
 
    119       
e
   95
+ 30

=
 
    125       
e
   35
+ 20

=
 
    55       
e
   46
+ 44

=
 
    90       
e
  3 39
+ 231

=
 

    570       
e
  9 54
+ 324

=
 

    1278       
een   miljoen tweehonderdvierendertigduizend negenhonderdvierenvijftig
+ twee miljoen eenhonderdtwaalfduizend driehonderdvierentwintig
= drie   miljoen driehonderdzevenenveertigduizend tweehonderdachtenzeventig

Laat het kind de som zelf controleren met een rekenmachine.
30 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Ruilen, met termen onder elkaar. Tot 40. Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/i41p.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/i41.php
Alle 136 leerstappen en 2803 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php