i42p ano 1
29
+13
  9 + 3 =
   
   
20+10 =  0
29+13=      
26
+15
  6 + 5 =
   
   
20+10 =  0
26+15=      
38
+14
  8 + 4 =
   
   
30+10 =  0
38+14=      
37
+14
  7 + 4 =
   
   
30+10 =  0
37+14=      
49
+12
  9 + 2 =
   
   
40+10 =  0
49+12=      
47
+14
  7 + 4 =
   
   
40+10 =  0
47+14=      


58
+44
  8 + 4 =
   
   
50+40 =  0
58+44=      
67
+25
  7 + 5 =
   
   
60+20 =  0
67+25=      
58
+33
  8 + 3 =
   
   
50+30 =  0
58+33=      
69
+24
  9 + 4 =
   
   
60+20 =  0
69+24=      
48
+43
  8 + 3 =
   
   
40+40 =  0
48+43=      
69
+23
  9 + 3 =
   
   
60+20 =  0
69+23=      


59
+32
  9 + 2 =
   
   
50+30 =  0
59+32=      
78
+15
  8 + 5 =
   
   
70+10 =  0
78+15=      
68
+26
  8 + 6 =
   
   
60+20 =  0
68+26=      
76
+15
  6 + 5 =
   
   
70+10 =  0
76+15=      
69
+22
  9 + 2 =
   
   
60+20 =  0
69+22=      
87
+12
  7 + 2 =
   
   
80+10 =  0
87+12=      


67
+14
  7 + 4 =
   
   
60+10 =  0
67+14=      
76
+15
  6 + 5 =
   
   
70+10 =  0
76+15=      
66
+15
  6 + 5 =
   
   
60+10 =  0
66+15=      
68
+26
  8 + 6 =
   
   
60+20 =  0
68+26=      
67
+16
  7 + 6 =
   
   
60+10 =  0
67+16=      
77
+14
  7 + 4 =
   
   
70+10 =  0
77+14=      


Groene getallen samen in groene vakjes,
blauwe tienen samen in blauwe vakjes.29
+13
     =
   
=    0
29+13=      
26
+15
     =
   
=    0
26+15=      
38
+14
     =
   
=    0
38+14=      
37
+14
     =
   
=    0
37+14=      
49
+12
     =
   
=    0
49+12=      
47
+14
     =
   
=    0
47+14=      


58
+44
     =
   
=    0
58+44=      
67
+25
     =
   
=    0
67+25=      
58
+33
     =
   
=    0
58+33=      
69
+24
     =
   
=    0
69+24=      
48
+43
     =
   
=    0
48+43=      
69
+23
     =
   
=    0
69+23=      


59
+32
     =
   
=    0
59+32=      
78
+15
     =
   
=    0
78+15=      
68
+26
     =
   
=    0
68+26=      
76
+15
     =
   
=    0
76+15=      
69
+22
     =
   
=    0
69+22=      
87
+12
     =
   
=    0
87+12=      


67
+14
     =
   
=    0
67+14=      
76
+15
     =
   
=    0
76+15=      
66
+15
     =
   
=    0
66+15=      
68
+26
     =
   
=    0
68+26=      
67
+16
     =
   
=    0
67+16=      
77
+14
     =
   
=    0
77+14=      Je krijgt het niet benauwd,
als je hier die 10 onthoudt.

    
29
+ 13
=

                    
    
26
+ 15
=

                    
    
38
+ 14
=

                    
    
37
+ 14
=

                    
    
49
+ 12
=

                    
    
47
+ 14
=

                    


    
58
+ 44
=

                    
    
67
+ 25
=

                    
    
58
+ 33
=

                    
    
69
+ 24
=

                    
    
48
+ 43
=

                    
    
69
+ 23
=

                    


    
59
+ 32
=

                    
    
78
+ 15
=

                    
    
68
+ 26
=

                    
    
76
+ 15
=

                    
    
69
+ 22
=

                    
    
87
+ 12
=

                    


    
67
+ 14
=

                    
    
76
+ 15
=

                    
    
66
+ 15
=

                    
    
68
+ 26
=

                    
    
67
+ 16
=

                    
    
77
+ 14
=