p122p ano 1


  Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . www.rekenhaas.nl/p122p.php    10
+  20
=  
       
  14
+  20
=  
       


  64
+  23
=  
       
 5 14
+  233
=  
       


 2 43
+  121
=  
       
 3 56
+  423
=  
       


3.4 56
+ 3.123
= .
       
65.6 74
+ 14.223
= .
       


26.5 78
+ 21.221
= .
       
153.3 45
+ 121.144
= .
       


423.3 31
+ 413.231
= .
       
 m
1.234.3 54
+ 2.112.324
=..
       


              


De laatste som is:

een   miljoen

tweehonderdvierendertigduizend

driehonderd
vierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

48 optelsommen onder 10 gemaakt.

p122p