Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . p122p


   10
+  20
=  
       
   14
+  20
=  
       


   63
+  24
=  
       
  5 14
+  233
=  
       


  2 43
+  121
=  
       
  3 56
+  423
=  
       


 3.4 56
+ 3.123
=  
       
 65.6 74
+ 14.223
=  
       


 26.5 78
+ 21.221
=  
       
 153.3 45
+ 121.144
=  
       


 413.3 31
+ 423.231
=  
       
 m
1 234.3 54
+ 2112.324
=  
       


              


De laatste som is:

een   miljoen

tweehonderdvierendertigduizend

driehonderd
vierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

48 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Termen onder elkaar. Steun: kleur-, onder elkaar. Boven 100. Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/p122p.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/p122.php
Alle 119 leerstappen en 2372 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php