Werkblad, te printen op papier.

  


      Naam: . . . . . . . . . . . .    p123p   10
+ 20
=  
       
   14
+ 20
=  
       


   63
+ 24
=  
       
  5 14
+ 233
=  
       


  2 43
+ 121
=  
       
  3 56
+ 423
=  
       


 3 4 56
+ 3123
=  
       
 65 6 74
+ 14223
=  
       


 26 5 78
+ 21221
=  
       
 153 3 45
+ 121144
=  
       


 413 3 31
+ 423231
=  
       
1 234 3 54
+ 2112324
=  
       


              


De laatste som is:

een   miljoen


tweehonderdvierendertigduizend


sdriehonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

48 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Termen onder elkaar. Steun: onder elkaar. Boven 100. Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/p123p.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/p123.php
Alle 123 leerstappen en 2630 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php