Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . p124p


10  +20 =    


14  +20 =    63  +24 =    


514  +233 =      243  +121 =      


356  +423 =      3.456  +3.123 =  .      


65.674  +14.223 =    .      26.578  +21.221 =    .      


153.345  +121.144 =      .      413.331  +423.231 =      .      


1.234.354  +2.112.324 =  .      .      
De laatste som is:
een   miljoen


tweehonderdvierendertigduizend


driehonderd
vierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdvierentwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

48 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Termen onder elkaar. Steun: kleur. Boven 100. Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/p124p.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/p124.php
Alle 139 leerstappen en 2860 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php