Werkblad, te printen op papier.Naam: . . . . . . . . . . . . . p125p


10 +20 =    

14 +20 =    

63 +24 =    

514 +233 =      

243 +121 =      

356 +423 =      

3.456 +3.123 =  .      

65.674 +14.223 =    .      

26.578 +21.221 =    .      

153.345 +121.144 =      .      

413.331 +423.231 =      .      

1.234.354 +2.112.324 =  .      .      

De laatste som is:
een   miljoen


tweehonderdvierendertigduizend


driehonderdvierenvijftig
+ twee miljoeneenhonderdtwaalfduizenddriehonderdviertwintig
= drie   miljoendriehonderdzesenveertigduizendzeshonderdachtenzeventig

48 optelsommen onder 10 gemaakt.  
Termen onder elkaar. Geen steun. Boven 100. Op papier.
Dit werkblad printen:
www.rekenhaas.nl/p125p.php
Naar de interactieve Internetversie van deze pagina:
www.rekenhaas.nl/p125.php
Alle 136 leerstappen en 2803 sommen:


www.rekenhaas.nl/arts.php